Šta je FIBER CEMENT

Potreba za bržom, kvalitetnijom i lakšom gradnjom, dovela je do toga da se kontinuirano traga za novim i boljim građevinskim materijalima. Kao rezultat naučnih istraživanja i modernih tehnoloških dostignuća stvorene su ploče FIBERCEMENTA koje ispunjavaju sve potrebe moderne gradnje. Fibercement predstavlja idealnu smesu portland cementa, silicijum-dioksida i celuloznih vlakana, koja se presuje u ploče pod velikim pritiskom i visokom temperaturom. Ploče se mogu naći u raznim dimenzijama i teksturama, njihove površine mogu biti od idelno glatkih do veoma raznovrsnih hrapavih tekstura, tako da ove ploče mogu da daju vrlo moderne linije ali i da učine vaš dom vrlo rustičnim. Ploče fibercementa mogu da budu savršena obloga u vašem domu, bilo da ih koristite spolja ili iznutra one će sigurno ulepšati vaš dom, a samu gradnju učiniti znatno bržom i kvalitetnijom.