Šta je Vinyl siding

Vinyl siding je spoljnja zidna obloga proizvedena na bazi polivinyl-hlorida (PVC). U osnovi služi da zastiti objekte od ekstremnih uticaja vetra, kiše kao i da doprinese energetskoj efikasnosti.Vinyl siding je ključni element u estetskom izgledu, zbog široke palete boja i tekstura.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Veći deo energije koju koristimo za grejanje i hlađenje naših domova dolazi iz prirodnih resursa.Kako populacija raste a resursa je sve manje cena energije će svakako porasti . Vinyl siding pored dugovečnosti , atraktivnog izgleda i lake montaže učiniće Vaš dom energetski efikasnim i do 60%. Pravilno instalirane vinyl ploče sa termoizolacionim materijalom (R>3.5) pružaju bolju zaštitu od hladnoće, toplote, vlage, zagađenja i buke. Energetski efikasne kuće obezbeđuju konzistentnu temperaturu u prostoriji i između prostorija, poboljšavaju kvalitet unutrašnjeg vazduha i povećavaju dugotrajnost samog objekta.